Veysel Eroğlu’ndan Büyük Taarruz açıklaması

Önceki devir Orman ve Su İşleri Bakanı, Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesinin 100. yıl dönümü hakkında açıklama yaptı. Eroğlu’nun açıklamaları şöyle: 

“Bundan tam 100 sene evvel 26 Ağustos 1922 tarihinde Afyonkarahisar Kocatepe’de başlayan 30 Ağustos 1922’de mükemmel bir zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi; dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biridir. Zaferin Başşehri kadim kentimiz Afyonkarahisar; bir milletin yazgısına taraf verdiği topraklardır. Afyonkarahisar; şehitler diyarıdır, bir milletin ayağa kalkıp destanlaştığı topraklardır. Ecdadımıza ve şehitlerimize bir nebze de olsa vefa borcumuzu ödemek ismine, ulu tarihimize yakışır biçimde Büyük Zafer’in 100. sene-i devriyesini yıl boyunca gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek programlarla büyük bir coşkuyla kutluyoruz.

Silahı, Mühimmatı Kalmamış Olan Bir Kuşağın İman Gücü İle Kazandığı Büyük Zaferin İsmidir, İstiklal Harbi…

Mazisi ulu zaferlerle dolu olan büyük Türk Milletinin tarih boyunca yaşadığı en büyük zaferlerden birisi de hiç elbet Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi zaferidir.

İstiklal Harbi; silahı, mühimmatı kalmamış olan bir jenerasyonun iman gücü ile kazandığı büyük zaferin ismidir. Hem ülke tarihimizde hem de Dünya tarihinde büyük ehemmiyet arz eden İstiklal Harbi, gelişen, kalkınan Büyük Türkiye’nin 2023, 2053, 2071 ve 2099 gayelerine giden yolda Aziz Milletimize ve bizlere ışık tutmaktadır.

Sultan Alparslan, 26 Ağustos 1071’de Malazgirt Meydan Muharebesi ile Anadolu’nun topraklarını Türk yurdu haline getirmiştir. İstiklal Harbi ile de bu topraklar ebediyen Türk yurdu olarak kalacağı bütün cihana ilan edilmiştir.

Osmanlı Devleti, Birinci Cihan Harbinde yedi düvele karşı büyük bir gayret vermiştir. Birinci Cihan Harbi tamamlanmasına karşın yabancı devletlerin ülkemiz üzerindeki oyunları, hile ve desiseleri bitmemiştir. 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Mütarekesi imzalandı. Osmanlı Devleti; Misak-ı Ulusal Hudutlarımızı belirleyen kararı Osmanlı Mebusan Meclisinde oy birliği ile kabul etmiştir.  Birinci Dünya Harbinde mağlup olan Osmanlı Devleti, bu tarihten sonra parçalanıyor ve işgâl ediliyordu. Düşman; 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir’i işgal etmişti.

          Akabinde bu aziz millet; mütarekeye karşın hürriyet ve istiklalinden asla taviz vermeyeceğini bütün Dünya’ya haykırmıştır.

          Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Anadolu’da yaktığı bağımsızlık meşalesi bütün ülkeye dalga dalga yayılmıştır. Gerçekten İnönü Muharebeleri ile Sakarya Meydan Muharebesinin akabinde Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile düşman kuvvetleri ülkemizden atılmıştır.

Bu Topraklar Zaferin Kazanıldığı Topraklardır…

Batılılar, tarih boyunca ülkemizi ve milletimizi yok etmek, vatanımızı işgal etmek için büyük planlar yaptılar. Bu planlar bugün de hala devam ediyor maalesef. Ancak onların bir hesabı planı varsa Allah’ın da bir planı var elbette.

Aziz Milletimiz, devleti için, vatanı için, bayrağı için gözünü kırpmadan canını veren bir millettir. Bu millet, ulu bir geçmişe ve tarihe sahiptir. Elhamdülillah gurur duyulacak bir ecdadın torunlarıyız.

O günün kurallarında bütün ülke el birliği ile ordusuna, askerine sahip çıkmış, kendi ekmeğini askeriyle paylaşmıştır. Afyonkarahisar bu büyük harbin tam merkezinde olması sebebiyle hemşehrilerimin fedakârlığı bir öteki olmuştur.

Zafer Giden Yolda Şuhut ve Büyük Taarruz Karargâhı…

Afyonkarahisarlı ulusal şairimiz Osman Atilla’nın, Şuhut’un İstiklal Harbindeki ehemmiyetini vurgulamak için söylediği; “Şuhut Kurtuluşumuzun Karargâhıdır.” kelamı sahiden muharebenin seyrini çok hoş anlatmaktadır.

İstiklal Harbi denildiğinde akla birinci gelen yer, zaferin kazanıldığı topraklar olan memleketim Afyonkarahisar’dır. Düşman birlikleri 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir’i işgal ettiğinde, Afyonkarahisar’da birinci protesto bildirisi yayınlayan yer Şuhut olmuştur. Şuhut’un Belediye Reisi Hoca-zade Mustafa Efendi ve nahiyenin ileri gelenlerinin imzasını taşıyan mektubun akabinde, Şuhut Hükümet Konağı önünde bir miting düzenlenerek İzmir’in işgali protesto edilmiştir.

İzmir’den sonra Ege’den başlamak üzere Anadolu toprakları Yunan, İngiliz, Fransız ve İtalyan birliklerince işgâl edilmiştir. Afyonkarahisar ve kazaları da işgâle uğrayan yerlerin başında geliyordu. Şuhut ise gerek pozisyonu gerekse coğrafik sebebiyle işgal yüzü görmemişti.Afyonkarahisar’daki Yunan birlikleri, birkaç kez Şuhut’u işgâle niyetlense de başarılı olamamışlardır. Allah’ın lütfu olarak işgâl yüzü görmeyen Şuhut, İstiklal Harbi boyunca Türk Ordusu için kıymetli bir üs bölgesi görevi görmüştür.

Sakarya zaferlerinin akabinde Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları 24 Ağustos’ta Akşehir’den karargâhı Şuhut’a taşımışlardır. Birinci ateşin yakıldığı ve planların hazırlandığı Büyük Taarruz Karargâhı (Atatürk Evi), muharebenin seyri bakımından çok ehemmiyetli olmuştur.

Şuhut ilçemizdeki Hacı Veli’nin konağı, Büyük Taarruz Karargâhı (Atatürk Evi) olarak belirlenmiş ve düşmanı topraklarımızdan atacak planlar burada yapılmıştır. 24 Ağustos’ta Şuhut’a gelen Mustafa Kemal ve silah arkadaşları, 25 Ağustos günü cephe sınırında incelemeler yaparak planlarını tamamlamıştır. Nihayet bütün hazırlığın tamam olduğunu gördükten sonra 25 Ağustos günü Hacı Veli Konağı’ndan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne “Düşmana Büyük Taarruz, 26 Ağustos günü başlayacaktır” telgrafını çekmiştir. Şuhut, Ulusal Uğraş’ın başında da sonunda da çok değerli bir pozisyonda olmuştur.

Kocatepe’ye Giden Tarihi Yol…

Şuhut’ta yapılan planlar doğrultusunda, Ulu Ordumuz 25 Ağustos gecesi Şuhut’tan Kocatepe’ye harekât etmiştir. 19 kilometrelik bu yol Türk milletinin istiklâl uğraşında zaferi müjdeleyen istikamettir.

Her yıl binlerce vatandaşımızın iştirakiyle tıpkı 100 yıl önce ulu ordumuzun yürüdüğü üzere bu yolda yürüyoruz. Bu sene 18.’sini gerçekleştireceğimiz yürüyüşü; daha büyük bir coşkuyla tıpkı 100 yıl evvel dedelerimizin bu yolu yürürken hissettiği hissiyatla yürüyeceğiz. Bu Aziz Millet, Türkiye Cumhuriyeti’nin her bir ferdi bundan bir asır evvel atalarımızın, kahraman ordumuzun 25 Ağustos gecesi Şuhut’tan Kocatepe’ye hareket ettiği ruhla ve anlayışla bu kutsal vatan için çalışmakta ve bu kutsal vatan için gerektiğinde canını vermeye hazır durumdadır.

Şanlı Ordumuz, 26 Ağustos günü sabah ezanıyla birlikte, birinci top atışını yaparak Büyük Taarruzu başlatmış ve Sinanpaşa Ovasına inmiştir. Ordumuz, 26 Ağustos günü büyük bir uğraş vererek Büyük Kaleciktepe’den Çiğiltepe’ye kadar olan 15 km’lik bölgeyi düşman işgalinden kurtarmıştır.

27 Ağustos Günü Afyonkarahisar Düşman İşgalinden Kurtarıldı…

26 Ağustos günü kazanılan zaferin akabinde, 27 Ağustos günü ağır bir gayret sonucunda ordumuz Afyonkarahisar’ı düşman işgalinden kurtarmıştır. Başkomutanlık Karargâhı ile Batı Cephesi Komutanlığı Karargâhı Afyonkarahisar’a taşınmıştır. Bu karargâh şu anki Zafer Müzesidir.

Afyonkarahisar’ın düşman işgalinden kurtarılmasının akabinde 28 ve 29 Ağustos günleri başarılı geçen müdahaleler yapılmış ve akabinde Dumlupınar’da 30 Ağustos Zaferi kazanılmıştır. Anadolu’daki Yunan birliklerinin yarısı imha yahut esir edilmiştir. Muharebeden kaçan Yunan birlikleri de üç küme halinde geri çekilmiştir.

Düşmanın geri çekilmesi üzerine Ordumuz, Yunan ordusunun kalan kısmının imha etmek için harekata başlamıştır.

Alınan bu karar ile birlikte, Mustafa Kemal Paşa “Ordular, birinci gayeniz Akdeniz’dir. İleri!” buyruğunu vermiştir. Yunan ordusu Başkomutanı General Nikolaos Trikupis ve kurmayları ile 6.000 asker, 2 Eylül de Uşak’ta Türk birliklerine esir düşmüştür.

Türk ordusu, 15 günde 450 kilometre ara kat ederek 9 Eylül 1922 sabahı İzmir’e giriş yapmıştır. Yüzbaşı Şerafettin Beyefendi Hükûmet Konağına, 5. Süvari Tümenin öncüsü Yüzbaşı Zeki Beyefendi Kumandanlık Dairesine, 4. Alay Kumandanı Reşat Beyefendi de Kadifekale’ye Türk bayrağını çekmişlerdir. Böylelikle düşman 9 Eylül 1922’de İzmir’de denize dökülmüştür.

Ağustos Ayı Zaferler Ayıdır…

Şanlı tarihimizde Ağustos ayı Zaferler Ayı olarak geçer. Kahraman milletimiz; askeriyle, siviliyle, kadınıyla, erkeğiyle istiklaline kavuşmak için hayatları kıymetine tarihte pek çok zafere imza atmıştır. 

1 Ağustos 1571 Kıbrıs’ın Fethi,

11 Ağustos 1473 Otlukbeli Muharebesi

23 Ağustos 1514 Çaldıran Meydan Muharebesi,

23 Ağustos 1921 Sakarya Meydan Savaşı,

24 Ağustos 1516 Mercidabık Zaferi,

26 Ağustos 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi,

29 Ağustos 1521 Belgrad’ın Fethi,

29 Ağustos 1526 Mohaç Zaferi,

26-30 Ağustos 1922 Büyük Taarruz

Bir Olacağız, İri Olacağız, Canlı Olacağız…

Bizi bu topraklardan atmak için yıllardır çaba ediyorlar. Bu kahraman milleti topla, tüfekle, silahla yenemediler. Batılı ülkeler, 1699 Karlofça Muahedesinden itibaren yeni bir planı devreye koymaya çalışıyorlar. İsmine Şark Problemi dedikleri, böl, parçala ve yut taktiğini kullanmaya çalışıyorlar.

Dedelerimiz Galiçya’da, Yemen’de, Kafkas Cephesinde, Çanakkale’de, Kut’ül Ammare’de bu vatan için canları değerine savaştılar. Bugün de hala bu kutsal topraklarımızda gözü olan düşmanlar var. Lakin Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde ülkemiz üzerinde oynanan bütün oyunları bir bir boşa çıkarmaktadır. Ulu ordumuz ve kahraman Mehmetçiğimiz, PYD, PKK, DEAŞ, FETÖ üzere bütün terör örgütlerine göz açtırmamaktadır. Mavi Vatan, damlasına kadar kahraman milletimizindir.

Ülkemiz bilhassa son yıllarda savunma sanayiinde büyük bir atak yapmıştır. Savunma sanayi gereksinimlerimizin %70’inden fazlasını kendi ulusal ve yerli üretimimizle karşılıyoruz. Kendi İHA’larımızı, SİHA’larımızı, ATAK Helikopterlerimizi, Bora-Kasırgalarımızı yapıyoruz.

Bizler asker bir milletiz. Allah’ın müsaadesiyle, göğüs göğüsse çarpışmayla bize üstün gelecek, bizi alt edecek öbür bir millet ve ordu yoktur.  Hepimiz asker, hepimiz Mehmetçiğiz. Bizler birlik olur, birlikte olursak hiçbir düşman güç bize üstün gelemez.

Bu his ve kanılarla 84 milyon vatandaşımızın Zafer Bayramı’nı gönülden kutluyorum. Bu vatan için çaba eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün Gazilerimizi şükranlarımı sunuyorum. Ayrıyeten bu vatan, bu bayrak için kanlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyorum. Ruhları şad olsun.”

Related Posts

Türkiye – Hırvatistan maçı ne vakit, saat kaçta, hangi kanalda?

FIVB Dünya Bayanlar Voleybol Şampiyonası’nda heyecan devam ediyor. Filenin Sultanları, kümedeki dördüncü maçında Hırvatistan ile karşılaşacak …

Yunanistan’ın son 9 ayda Ege’de vefata terk ettiği 16 bin göçmen kurtarıldı

Yunanistan unsurlarınca bu yılın 9 aylık periyodunda Ege’de Türk kara sularına itilen yaklaşık 16 bin sistemsiz göçmen Türk Kıyı Güvenlik …

Çelik kasadan tam 500 bin liralık hırsızlık yaptı! Kayseri’de yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde çelik kasa hırsızlığı …

Uluslar Ligi’nin en golcüsü A Ulusal Grubumuz oldu!

UEFA Uluslar Ligi’nde küme maçlarının bitişiyle Ulusal Grubumuz, oynanan 6 maç sonunda en çok gol atan grup oldu. Lüksemburg, Faroe Adaları ve …

Beşiktaş öncesi Fenerbahçe’ye 3 kötü haber! Emre Mor…

Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’ye kritik derbi öncesi üç futbolcusundan kötü haber geldi …

Almanya’dan ziyaretine gelen kardeşini 5 kere bıçakladı

Saat 01.00 sıralarında Emek Mahallesi 7284 Sokak’ta bulunan bir konutta kardeşini ziyaret etmek için Almanya’dan gelen İ.Y., ile kardeşi K.Y …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.