Yatırımcıya altyapı kolaylığı: Demir yollarını limanlara bağlayacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu’nun (YOİKK) ardından yaptığı açıklamada, YOİKK platformunun, kamu ve özel sektöre aynı masada çalışma imkanı sunan, yatırım ortamını iyileştirecek ve rekabet gücünü artıracak önerilerin özel sektörle bir arada değerlendirildiği ve ekonominin yatırımlarla ilgili aksayan yönlerine beraberce çözüm üretilmesini sağlayan bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

CARİ AÇIĞI DENGEDE TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ

Bu sene eylem önerilerini talep ederken, özellikle birkaç öncelikli alanı vurguladıklarını dile getiren Yılmaz, “Türkiye’nin öteden beri ciddi bir cari açık meselesi var. Bu meseleyi aşmamızın yolu da bir taraftan ithal ettiğimiz ürünleri daha fazla yurt içinde üretmek, diğer taraftan mal ve hizmet anlamında ihracatımızı artırmak. Son 20 yılda doğrudan yatırım anlamında 255 milyar dolarlık bir kaynağın Türkiye’ye girdiğini görüyoruz. Cari açığımızın da yüzde 41’ini ortalama olarak bu kaynakla finanse etmişiz. Bir taraftan cari açığı düşürme çabası içindeyiz, diğer yandan da cari açığı daha sağlıklı, daha uzun vadeli kaynaklarla finanse etmek durumundayız” dedi.

YATIRIM İKLİMİNE KANUNİ HAZIRLIK

Türkiye’de yatırım iklimini daha etkili hale getirmek için gerek duyulan kanuni ve idari düzenlemeleri istişare ettiklerini aktaran Yılmaz, “Bunları da iki grup halinde değerlendiriyoruz. Bir kısmı daha kısa vadeli, bu yıl sonuna kadar Meclisimiz açıldıktan sonra gündeme getirebileceğimiz hususlar, bir kısmı da daha orta vadeli, özellikle Orta Vadeli Programımızda yer vereceğimiz ve zaman içinde çalışmaları olgunlaştırarak gündeme getireceğimiz hususlar olmak üzere iki boyutlu olarak gündeme geldi. Yapılacak çalışmaları da yasal düzenlemeler, idari düzenlemeler, teknik çalışmalar ve süreç iyileştirici çalışmalar başlığı altında toparlayacağız” ifadelerini kullandı.

DEMİR YOLLARI GELİŞTİRİLECEK

Toplantıda, sanayide ve genel olarak dijital dönüşümün hızlandırılması konusunun da yine önemli bir başlık olduğunu söyleyen Yılmaz, “İleri teknolojili sanayi yapısı ve dijital dönüşüm için 5G dahil olmak üzere diğer hususlarda bazı yeni çalışmalar yapılması gerektiği ortaya kondu. Tabii haberleşme, ulaşım alanında çeşitli hususlar dile getirildi. Özellikle önümüzdeki dönemde demir yollarının daha fazla önceliklendirilmesi ki bizim zaten hükümet programımızda, seçim beyannamemizde bu konu çok net ortaya konmuş durumda. Artık önümüzdeki dönem ulaştırmada temel önceliğimiz, demir yollarının daha hızlı geliştirilmesi. Demir yolları ile liman bağlantılarının, üretim merkezleri bağlantılarının da güçlendirilmesi yine en temel yatırım ortamını iyileştirici hususlar arasında yer alıyor” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx